ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

PHAYAO  PROTECTION  CENTER FOR  THE  DESTITUTE

กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เลขที่ 800 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
(บ้านเอื้ออาทรพะเยา 1)
โทรศัพท์ 0 5443 1080-1

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..