ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วย

เว็บไซต์ www.hayao-pcd.go.th

สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ

เป็นสื่อกลาง ประสานงานสำหรับคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

อาคารสำนักงานบ้านเอื้ออาทร พะเยา 1

อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

โทร 054-431080-1